Odpowiedzi

2010-02-03T17:24:40+01:00
I'm in Paris is a lovely. - Jestem w Paryżu jest tu pięknie

People are very nice - Ludzie są bardzo mili

There is a beautiful Eiffel Tower that I admire every day - Jest tu piękna wieża Eiffla którą codziennie podziwiam

There are very beautiful and old buildings-są tu niezwykle piękne i stare budowle
Paris is a city very often visited by tourists -Paryż jest miastem bardzo często odwiedzanym przez turystów

There's so beautiful that I do not want to go home - Jest tu tak pięknie że nie chce mi się wracać do domu

I'll be back next week. See you! - Wracam za tydzień . Do zobaczenia !