1.Pole rombu wynosi 96cm(kwadratowych),jedna z jego przekątnych ma 12 cm.Jaką długość ma druga przekątna ?

2.Namalowano model latawca w skali 1:20.Oblicz pole powierzchni latawca,jeśli odcinki AB i BD mają odpowiednio 5 cm i 4 cm oraz S jest środkiem odcinka BD.Ustal koszt płótna z którego wykonano latawiec,jeśli cena płótna wynosi 35zł\m(kwadratowy).

3.W trapezie SMAK narysowano odcinek SX równolegle do boku AM.Odcinek ten podzielił trapez na 2 figury .Oblicz pola jeśli |SM|=12cm |AK|=10cm,a wysokość ma 6 cm.

4.Oblicz pole trapezu równoramiennego o wysokości 10 dm w którym przekątne przecinają się pod kątem prostym.

Pomóżcie musze to mieć na jutro..Dam naj :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T23:18:54+01:00
Zad 1).
12*16=192
192/2=96

Proszę..;*
1 1 1