Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:54:35+01:00
A - dowolna prosta , A - punkt na tej prostej,
BC = j > 0
Należy poprowadzić dwie proste równoległe do prostej a, takie
że ich odległość od prostej a jest równa j.
Następnie rysujemy okrąg o środku w punkcie A i promieniu r = 3j
Otrzymamy na tych prostych po dwa punkty odległe od A
o 3j ( trzy jednostki) oraz od prostej a o jednostkę j.
Punkty te wyznaczają wierzchołki prostokąta.