Odpowiedzi

2009-10-06T21:50:53+02:00
"Odległość wierzchołka paraboli f(x)=x²-10x+8 od osi OX jest równa:"

I metoda
Parabola ma wierzchołek w punkcie W(-b/2a; -delta/4a)
nas interesuje tylko druga współrzędna wierzchołka
a =1, b = -10, c = 8
delta = (-10)²-4*1*8=100-32=68
-delta/4a = -68/4=-17

wierzchołek leży o 17 jednostek poniżej osi OX, więc w odległości 17 - odpowiedź b)

II metoda
Zwijamy trójmian do postaci kanonicznej i odległość od razu otrzymamy tę odległość.
Postać kanoniczna to f(x) = a(x − p)² + q, wierchołek paraboli ma wpsółrzędne (p;q)

x²-10x+8 =(x-5)²-25+8 = (x-5)²-17
więc odległość wynosi 17
  • Użytkownik Zadane
2009-10-06T21:55:43+02:00
Liczymy współrzędne wierzchołka paraboli, są na to wzory więc wystarczy do nich podstawić, są to (p,q)=((-b)/2a, -Δ/4a), gdzie a-współczynnik przy x², b współczynnik przy x, natomiast c - liczba wolna od literek. I tak tu
a=1
b=-10
c=8
Δ=b²-4ac=(-10)²-4*8*1=100-32=68
Podstawiamy
p=(-(-10))/2*1=10/2=5
q=-68/4*1=-68/4=-17
Zatem współrzędne wierzchołka paraboli to (5, -17).
Teraz liczymy odległość od osi x, najkrótszą drogą do osi x jest odcinek prostopadły do osi x wychodzący z wierzchołka paraboli, skoro rzutujemy go na oś x to punkt ten będzie miał identyczna współrzędną x, natomiast jego druga współrzędna y=0. Zatem korzystamy ze wzoru na odległość punktów od siebie i liczymy odległość między punktem (5, -17) i (5,0), zatem
√[(5-5)²+(-17-0)²]=√(0²+(-17)²)=√17²=17

Zatem prawidłowa odpowiedź to b
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T22:15:07+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Odległość wierzchołka paraboli f(x)=x²-10x+8 od osi OX jest równa:

wierzchołek w punkcie W(-b/2a; -delta/4a)

a =1, b = -10, c = 8
delta = (-10)²-4*1*8=100-32=68

druga współrzędna wierzchołka
yw=-delta/4a
yw= -68/4
yw=-17
odleglosc nie moze byc ujemna wiec
odpowiedź b)