1. Która woda. morska czy rzeczna, ma większą gęstość?? Uzasadnij swą odpowiedź!

2. Gęstość ołowiu wynosi 11,40 g/cm3. Wyraź tę gęstość w km/m3. Sprawdź prawidłowość obliczeń, porównując wynik z gęstością podaną w tabeli (ołów - 11400 kg/m3 . 11,40 g/cm3)

;)) p i l n e e ;****

1

Odpowiedzi

2009-10-06T21:40:38+02:00
1) Woda morska ma większą gęstosc, ponieważ jest słona
3 3 3