Podaj etymologię (pochodzenie) słowa urbanizacja ?
Podaj etymologię (pochodzenie)słowa romanizacja ?

Wymień charakterystyczne obiekty będące przejawami urbanizacji w Cesarstwie Rzymski ? Dwa zdania.

Wyjaśnij , jakie znaczenie dla funkcjonowania państwa rzymskiego i dla życia jego mieszkańców miał rozwinięty system dróg. W odpowiedzi uwzględnij co najmniej dwa elementy.

Na dziś , plis proszę o pomoc.

2

Odpowiedzi

2010-02-03T16:36:48+01:00
Urbanizacja - to proces rozwoju istniejących miast i powstawania nowych. Zespół przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast i obszarów miejskich, oraz wzrostu liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności państwa bądź regionu.
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:37:33+01:00
Urbanizacja fr. "urbanisation" proces społeczny i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu się obszarów miejskich i udziału mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności


romanizacja od romanizować
1. upowszechnianie kultury romańskiej i języków romańskich
2. zmuszanie ludności pozostającej pod władzą starożytnego Rzymu do przyjęcia kultury rzymskiej i języka łacińskiego


W starożytności miasta miały budowę regularną. W centrum był prostokątny plac w starożytnym Rzymie nazywany Forum Romanum.

Rozwinięty system dróg miał olbrzymi wpływ na handel oraz łatwe przemieszczanie się ludzi.
9 4 9