Odpowiedzi

2010-02-03T17:01:16+01:00
Era okres Czas (mln lat temu)
Kenozoiczna Czwartorzęd 1,8 do dziś
Kenozoiczna Neogen 23
Kenozoiczna Paleogen 65
Mezozoiczna Kreda 145
Mezozoiczna Jura 200
Mezozoiczna Trias 251
Paleozoiczna Perm 299
Paleozoiczna Karbon 359
Paleozoiczna Dewon 416
Paleozoiczna Sylur 444
Paleozoiczna Ordowik 488
Paleozoiczna Kambr 542
Prekambr Proterozoik 4600
Prekambr Archaik1 5 1