WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE


4. Przedstaw w postaci iloczynu
a) 5x²-15x
b) 3by-6b
c) -8xy+8x

5. Wyłącz w liczniku wspólny czynnik, a następnie uprość wyrażenie.
b) 8y-4/4

8. Dla pewnych liczb a, b, c wartość wyrażenia a-2b+4c wynosi 6. Podaj dla tych samych liczb a, b, c wartość wyrażeń.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:36:36+01:00
Zad. 4
a) 5x²-15x = 5x(x - 3)
b) 3by-6b = 3b(y - 2)
c) -8xy+8x = -8x(y -1)

Zad. 5
b) (8y-4)/4 = [4(2y - 1)]/4 = 2y - 1

Zad. 8
wiemy, że a - 2b + 4c = 6
a)
-3a + 6b - 12c = -3(a - 2b + 4c) = -3*6 = -18
b)
4b - 2a - 8c = -2(-2b + a + 4c)= -2(a - 2b + 4c) = -2*6 = -12
c) ½a - b + 2c - 3 = [2*(½a - b + 2c)]/2 - 3 =
(a - 2b + 4c)/2 - 3 = 6/2 - 3 = 3 - 3 = 0
kreska "/ " to kreska ułamkowa


5 2 5