Zapisz w postaci jednej potegi :
2*7 x 5*7 =
(4\3)3 x (3/4)3 =
Zapisz wyrażenia nie używajac nawiasów . Zredukuj wyrazy podobne :
(x-1) (x+2) =
Rozwiąż układy równań poznanymi metodami .
b) {x+2y=y
{-x-3y=16
c) {5x=4-2y
{4x+y=3
d) {x-3y=5
{y+3y=16
e) {2x+5=7
{3x-5y=3
f) {3x-0,2y=3,5
{2,5x - 5y=5
Podaj wzór funkcji liniowej ktorej wykres funkcji przecina oś OY w punkcie (0,3) i przechodzi przez punkt (3,2)
Podaj wzór funkcji liniowej ktorej wykres przecina oś OY w punkcie (0,4) i przechodzi przez punkt (2,1)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-03T17:30:38+01:00
Zapisz w postaci jednej potęgi :
2⁷ x 5⁷ = (2×5)⁷ = 10⁷

(⁴/₃)³ x (¾)³ =(⁴/₃×¾)³ = 1³

Zapisz wyrażenia nie używając nawiasów . Zredukuj wyrazy podobne :
(x - 1) (x + 2) = x² + 2x - x - 2 = x² + x - 2

Rozwiąż układy równań poznanymi metodami .

b) Metoda przeciwnych współczynników
{ x + 2y = y
{ -x - 3y = 16

{ x + 2y - y = 0
{ -x - 3y = 16

{ x + y = 0
{ -x - 3y = 16
____________
-2y = 16 /:(-2)
y = -8

x + y = 0
x - 8 = 0
x = 8

{ x = 8
{ y = -8


c) Metoda przeciwnych współczynników
{ 5x = 4 - 2y
{ 4x + y = 3

{ 5x + 2y = 4
{ 4x + y = 3 /*(-2)

{ 5x + 2y = 4
{ -8x - 2y = -6
____________
-3x = - 2 /:(-3)
x = ⅔

5x + 2y = 4
5*⅔ + 2y = 4
¹⁰/₃ + 2y = 4
3⅓ + 2y = 4
2y = 4 - 3⅓
2y = ⅔ /:2
y = ⅓

{ x = ⅔
{ y = ⅓


d) Metoda podstawiania
{ x - 3y = 5
{ y + 3y = 16

{ x - 3y = 5
{ 4y = 16 /:4

{ x - 3y = 5
{ y = 4

{ x - 3*4 = 5
{ y = 4

{ x - 12 = 5
{ y = 4

{ x = 5 + 12
{ y = 4

{ x = 17
{ y = 4

e) Metoda podstawiania
{ 2x + 5 = 7
{ 3x - 5y = 3

{ 2x = 7 - 5
{ 3x - 5y = 3

{ 2x = 2 /:2
{ 3x - 5y = 3

{ x = 1
{ 3*1 - 5y = 3

{ x = 1
{ 3 - 5y = 3

{ x = 1
{ - 5y = 3 - 3

{ x = 1
{ - 5y = 0 /:(-5)

{ x = 1
{ y = 0

f) Metoda podstawiania
{ 3x - 0,2y = 3,5 /:0,2
{ 2,5x - 5y = 5

{ - 0,2y = 3,5 - 3x /:(-0,2)
{ 2,5x - 5y = 5

{ y = -17,5 + 15x
{ 2,5x - 5*(-17,5 + 15x) = 5

{ y = -17,5 + 15x
{ 2,5x + 87,5 - 75x = 5

{ y = -17,5 + 15x
{ 72,5x = 5 - 87,5

{ y = -17,5 + 15x
{ 72,5x = 82,5 /:72,5

{ y = -17,5 + 15x
{ x = 82,5 / 72,5

{ y = -17,5 + 15x
{ x = 825 / 725

{ y = -17½ + 15x
{ x = ³³/₂₉ = 1⁴/₂₉

{ y = -³⁵/₂ + 15*³³/₂₉
{ x = 1⁴/₂₉

{ y = -³⁵/₂ + ⁴⁹⁵/₂₉
{ x = 1⁴/₂₉

{ y = -⁷⁰/₅₈ + ⁹⁹⁰/₅₈
{ x = 1⁴/₂₉

{ y = ⁹²⁰/₅₈ = 17⁴/₅₈ = 17²/₂₉
{ x = 1⁴/₂₉

"Prosta przechodząca przez dwa punkty A = (x₁, y₁) i B = (x₂, y₂) ma równanie: (x₂ - x₁)(y - y₁) = (y₂ - y₁)(x - x₁)"

Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres funkcji przecina oś OY w punkcie (0,3) i przechodzi przez punkt (3,2)

(3 - 0)(y - 3) = (2 - 3)(x - 0)
3(y - 3) = -1*x
3y - 9 = -x
3y = -x + 9 /:3
y = -⅓*x + 3

Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres przecina oś OY w punkcie (0,4) i przechodzi przez punkt (2,1)

(2 - 0)(y - 4) = (1 - 4)(x - 0)
2(y - 4) = -3*x
2y - 8 = -3x
2y = -3x + 8 /:2
y = -1,5x + 4