Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:36:32+01:00
Członkami partii politycznych mogą byc obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat. Partię zgłasza się do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. nazwę, skrót i określenie adresu siedziby partii. Należy także dostarczyć listę zawierającą co najmniej 1000 podpisów pełnoletnich obywateli polskich popierających partię.