Odpowiedzi

2010-02-03T17:01:06+01:00
Tkanka miękiszowa :
Z tej tkanki składa się prawie całe ciało rośliny. To w niej zachodzą takie procesy jak :
-oddychanie
-fotosynteza
-magazynowanie substancji odżywczych
W zależności od rozmieszczenia i pełnionych funkcji można podzielić go na:
miękisz: asymilacyjny, zasadniczy i spichrzowy.

tkanka przewodząca:
Ta tkanka odpowiada za transportowaniu po roślinie substancji odżywczych, wody i soli mineralnych. Można wyróżnić spośród nich tankę łyko (żywą) i tankę drewno (martwą)

tkanka wzmacniająca:
Pełni funkcję podobną jak szkielet u zwierząt. Jej komórki mają różne kształty, z zależności od lokalizacji w roślinie. tkanka miękiszowa :
Z tej tkanki składa się prawie całe ciało rośliny. To w niej zachodzą takie procesy jak :
-oddychanie
-fotosynteza
-magazynowanie substancji odżywczych
W zależności od rozmieszczenia i pełnionych funkcji można podzielić go na:
miękisz: asymilacyjny, zasadniczy i spichrzowy.

tkanka przewodząca:
Ta tkanka odpowiada za transportowaniu po roślinie substancji odżywczych, wody i soli mineralnych. Można wyróżnić spośród nich tankę łyko (żywą) i tkankę drewno (martwą)

tkanka wzmacniająca:
Pełni funkcję podobną jak szkielet u zwierząt. Jej komórki mają różne kształty, z zależności od lokalizacji w rośline.
5 4 5
2010-02-03T17:24:59+01:00
TKANKA MIĘKISZOWA :
- MIĘKISZ PALISADOWY :
*położenie - liscie i łodygi , tuz pod górną powierzchnia do głebokosci docierania swiatła.
*budowa- cieńkoscienne komórki o dużej liczbie chloroplastów.
*funkcje- fotosynteza
-MIĘKISZ GĄBCZASTY:
*położenie- liscie pod miękiszem palisadowym
*budowa- cienkie sciany o dużej liczbie chloroplastów
*funkcje- fotosynteza
-MIEKISZ ZAPASOWY:
*położenie- organy magazynujące roslin wieloletnich, np. bulwy, kłącza, owoce , korzenie
*budowa-duża liczba leukoplastów ( w nich odkłada się skrobia , tłuszcze , białko.
*funkcje- gromadzenie substancji zpasowych
-MIĘKISZ POWIETRZNY:
*położenie- organy roslin wodnych i bagiennych
*budowa- cienkoscienne komórki
*funkcje- unoszenie sie roslin w wodzie .

TKANKA WZMACNIAJĄCA :
-ZWARCICA:
*położenie- ogonki lisciowe , pod skórą lodygi
*budowa- komórki o nierównomiernie zgrubiałych scianach
*funkcje- nadaje roslinom elastycznosc
-TWARDZICA:
*położenie- wzdłuż wiązek przewodzących, łupiny niektórych nasion, np. len
*budowa- sciany komórkowe silnie zgrubiałe, zajmują prawie całą przestrzeń komórki.
*funkcje- usztywnia łodygę , chroni nasiona

TKANKA PRZEWODZĄCA:
- DREWNO:
*położenie- wiązki przewodzące
*budowa- sciany komórkowe boczne zgrubiałe ze szparkami, sciany poprzeczne zanikają
*funkcje- przewodzi wodę i sole mineralne, pełni funkcje mechaniczną
-ŁYKO:
położenie- wiązki przewodzące
*budowa- jest żywe, sciany cienkie, poprzeczne z licznymi otworami, tworzą sito
*funkcje- przewodzą produkty fotosyntezy
11 5 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T22:33:09+01:00
*Tkanki miękiszowe-zachodzą tu procesy takie jak:fotosynteza,oddychanie i magazynowanie substancji odżywczych.
W zależności od rozmieszczenia oraz pełnionych funkcji,tkanki miękiszowe dzielą się na miękisz:asymilacyjny,zasadniczy i spichrzowy
Miękisz asymilacyjny znajduje się we wszystkich zielonych częściach roślin,zwykle tuz pod skórką.W liściach większości roślin miękisz ten dzieli się na miękisz palisadowy i gąbczasty;)
Pierwszy składa się z wydłużonych komórek ułożonych prostopadle do powierzchni liści.Miękisz zasadniczy-wypełnia wolne miejsce pomiędzy innymi tkankami rośliny.Miękisz spichrzowy-jego cienkościenne komórki mogą magazynować substancje odżywcze oraz wodę.Pozwala to przetrwać roślinie w czasie suszy lub braku substancji odżywczych.
*Tkanki przewodzące-składa się z:
-drewna-transportuje wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne z korzeni do pozostałych części rośliny
-łyko-przewodzi związki organiczne powstałe w procesie fotosyntez z liści do wszystkich organów
*Tkanki wzmacniające-pełnią funkcję podobną do szkieletu zwierząt.Rośliny mają dwa rodzaje tkanek wzmacniających:twardzicę i zwarcicę
13 3 13