Odpowiedzi

2010-02-03T20:22:35+01:00
Powstanie trwało 10 miesięcy - przez cały ten czas stoczono krwawe boje, a mimo tego wysiłek narodu został zmarnowany.
Jedną z przyczyn tej klęski był brak jednomyślności w prowadzeniu działań przez przywódców powstania (gen.Chłopicki, gen.Krukowiecki, gen.Skrzynecki). Nie podejmowano działań ofensywnych.
Powstańcy nie otrzymali pomocy wojskowej ze strony państw zachodnich, nie otrzymali nawet poparcia dyplomatycznego. Przeciwnie, zarówno papież Grzegorz XVI jak i rządy państw europejskich, napiętnowali powstańców jako zdrajców prawowitej władzy.
Nie rozwiązana sprawa chłopska była kolejną przeszkodą. Było to powstanie szlacheckie, pozostałe warstwy przyłączały się spontanicznie. Był to zasadniczy błąd powstańców, którzy wierzyli, że szlachta samodzielnie wywalczy niepodległość. Chłopi, ówcześnie stanowiący większość społeczeństwa, nie poprali powstańców, a mniejszość narodowa niemiecko-żydowska nigdy nie opowiadała się za wolnością i suwerennością Polski.
Brak wiary w powodzenie powstania, szukanie różnych rozwiązań do jak najszybszego jego zakończenia było jeszcze jedną przyczyną klęski. Myśl, że skoro Napoleonowi nie udało się pokonać Rosjan przy tak wielu sprzymierzeńcach, to co dopiero sami Polacy mogli zdziałać, działała na niekorzyść buntu. Powstańcy posiadali o wiele większą nadzieję w sukces tej rebelii niż ich przywódcy.
Jeszcze jednym \'ciosem\' przyczyniającym się do upadku powstania, było podjęcie wali przy nierównych siłach - uzbrojeniu i liczbie wojska. Cesarstwo Rosyjskie miało miażdżącą przewagę.
Polacy posiadali świetnie wyszkoloną i dobrze uzbrojoną armię, a dzięki neutralnej postawie Austrii, Królestwo Polskie mogło prowadzić handel zagraniczny i importować broń i lekarstwa. Jednak niestety, pomimo tego powstanie zakończyło się klęską dla Królestwa Polskiego.


II.SKUTKI

Następstwem upadku powstania było zaostrzenie stosunków politycznych zaborców rosyjskich wobec Królestwa Polskiego.
Car Mikołaj I unieważnił konstytucję i wprowadził Statut Organiczny, na jego mocy ziemie Królestwa Polskiego zostały włączone do Cesarstwa Rosyjskiego, jednak Rada Stanu i Rada Administracyjna zostały zachowane. Zlikwidowano sejm Królestwa, wojsko i odrębną koronację w Warszawie, a w związku z tym zerwano unie personalną.
Wprowadzono nową taryfę celną - towary sprowadzane do Królestwa z Rosji miały niskie cła, a te z Królestwa do Cesarstwa wysoki (do 16% ). Była to jedna z przyczyn klęski gospodarczej Królestwa Polskiego. Ucierpiał również przemysł włókienniczy w Łodzi i Żyrardowie. Rozpoczęto oczynszowanie chłopów było przyczyną zróżnicowania wsi - chłopi, którzy nie mieli na czynsz tracili swe gospodarstwa.