Odpowiedzi

2010-02-03T16:55:13+01:00
Reakcja syntezy czyli reakcja łączenia dwóch lub więcej substratów w jeden produkt.

np
4Al + 3O₃ ----> 2Al₂O₃

Reakcja analizy czyli rozkładu jednego substratu na dwa lub więcej produktów

np
2I₂O₅ -----> 2I₂ + 5O₂

substraty to co przed strzałką a produkty to co po strzałce.