Pan Marcin kupił 4 akcje Bimu i 3 akcje Bomu, a pan Wojtek kupił w tym samym czasie 3 akcje Bimu i 4 akcje Bomu. Po miesiącu okazało się, że pan Marcin zarobił na swoich akcjach 25 zł, a pan Wojtek 24 zł. Jaki zysk w ciągu tego miesiąca przyniosła jedna akcja Bimu, a jaki jedna akcja Bomu ?

1

Odpowiedzi

2010-02-03T16:56:54+01:00
X->zysk jednej akcji Binu
y-> zysk jednej akcji Bonu
Rozwiązuje to metodą przecinych współczynników:
4x+3y=25 / *3
3x+4y=24 /(-4)
12x+9y=75
-12x-16y=-96
+__________________
-7y=-21 /(-7)
y=3
y=3
3x+ 4 *3=24
y=3
3x + 12=24 /-12
y=3
3x=12 /3
x=4
y=3

Zysk Binu wynosił 3 zł a Bonu 4zł
13 5 13