1.Dopisz brakujące współrzędniki.
4a(3x-0,5y)= ...... ax- ........ ay
2k(3m-1,5n)= ..... km- ..... kn
3s(2s+4t) =....... s2 + ..... st
-2x2(-5-4)= ... x3 + ... x2
2.Uzupełnij.
a) 2x(3y+ .... )= ...... +12x2
b) 5t2( ........ -0,2rt)= t2- ............
c) -1/2y(2y2 + ........ ) = .......... -4y
d) kn(.......... -n)= -k2n-.........
e) ............ * (3xy-2t)= 6x2y- .......
f)1/2a(4a2b2-........ )= .......... -a3
3. Uzupełnij
a) -5/6x +1/3 * (-6) =
6s2-4t2 : 2 =
2x2-3 *1/2y =
3/4ab+a2 * (-2a2)=
b) 5xy-6x2+1/2 * 3y =
1/3x-1/2 - 24xy * 1/8x =
3ab-12a2+18b2 : (-3) =
4. Uzupełnij
3x-9/4 * 8x ...... : 3 ...... * 1/2x .......

1

Odpowiedzi

2010-02-03T17:16:17+01:00
ZAD1
12ax-2ay
6km-3kn
6s2+12st
10x3+8x2
zad2
2x(3y+6x)=6xy+12x2
5t2(1/5-0.2rt)=t2-1t2rt
-1/2y(2y2+8)=-y3-4y
kn(-k-n)=-k2n-kn2
2x(3xy-2t)=6x2y-4xt
1/2a(4a2b2-2a2)=2a3b2-a3
zad3
a)-5/6x-2
6s2-2t2
2x2-1,5y
3/4ab-2a4
b)5xy-6x2+1,5y
1/3x-1/2-3x2y
3ab-12a2+6b2
zad4
niezabardzo wiem jak to uzupelnic sorka;)
3 4 3