Odpowiedzi

2010-02-03T16:58:07+01:00
Susza fizjologiczna to jawisko, gdy woda jest, a roślina nie może jej pobrać (np.w post. lodu, )
Słabe uwodnienie tkanek roślinnych może skończyć się wysuszeniem, a nie przemarznięciem podczas zimy.
To po krótku. Z pamieći pisałam .
A tu moja mama dyktuje, bo jest Biologicą ;

Susza fizjologiczna, mówiąc krótko, jest zjawiskiem, w którym w glebie znajdują się składniki pokarmowe, natomiast roślina nie jest w stanie ich pobrać. Powodem takiego stanu jest nadmierne stężenie roztworu glebowego i co za tym idzie zmniejszenie ciśnienia osmotycznego pomiędzy sokiem komórkowym a roztworem glebowym. Ciśnienie osmotyczne powstaje w wyniku różnic w stężeniu obu roztworów, co umożliwia roślinie swobodne pobieranie składników. Dlatego główną przyczyna suszy fizjologicznej jest nadmierne nawożenie, wysokie stężenie soli wapnia, magnezu, azotanów, siarczanów, a także wysokie pH. W środowisku zbyt kwaśnym (pH 5,0-5,5) rośliny mają problem z przyswajaniem: N, P, K, Ca, Mg, S, Mo. Przy pH rzędu 7,5-8,0 rośliny ciężko przyswajają: Fe, Mn, Zn, Cu.

17 3 17
2010-02-03T16:58:27+01:00
Susza fizjologiczna - to okres, w którym roślina nie może pobierać wody z otoczenia, mimo iż woda tam występuje.

Powodem tej suszy może być zbyt niska temperatura powietrza, zbyt duże zasolenie gleby lub też jej zbyt małe napowietrzenie (zbyt mało tlenu) . Susza fizjologiczna występuje najczęściej późną jesienią, zimą i wczesną wiosną. Niektóre rośliny są odpowiednio przystosowane do radzenia sobie w czasie suszy – takie przystosowanie to kseromorfizm.
14 4 14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:40:50+01:00
Susza fizjologiczna-niedobór wody w roślinie,spowodowany niemożnością jej pobierania z podłoża,mimo iż się ona tam znajduje.Susza fizjologiczna może być spowodowana wieloma,różnymi czynnikami, np. zamarznięciem podłoża w zimie lub jego dużym zasoleniem,które uniemożliwia przenikanie wody przez błony komórkowe komórek korzeni na zasadzie osmozy,ponieważ roztwór glebowy jest hipertoniczny względem komórki i prowadzi do plazmolizy ;)
17 3 17