Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:57:30+01:00
Obiady czwartkowe były to obiady , które odbywały się w każdy czwartek .
Organizował je Stanisław August . Uczestniczyli w nich głównie ludzie pióra i artyści . Goście zasiadali przy skromnie ozdobionym stole . Rozmowy toczyły się na różne tematy międzyinymi o : komisji edukacyjnej , potrzebie reform , literaturze , sztuce i malarstwie , a również o historycznych wydarzeniach w Polsce . Niektórych gości prosił o wygłoszenie swych dzieł . Często czytał swe utwory Ignacy Krasicki (1735 - 1801) były to satyry i śmiesznostki ludzkie . Do gości zaliczali się również :
Adam Naruszkiewicz , Grzegorz Piramowicz , Franciszek Zabłocki , Stanisław Trembecki i wielu innych .
2010-02-03T16:58:40+01:00
A)w okresie oświecenia mecenat była to pomoc finansowa bogatych osób dla artystów(np malarzy tudzież pisarzy)
b)były to obiady u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, które odbywały się co czwartek. Zapraszani na nie byli sami wpływowi, rozumni ludzie. Rozmawiano na nich o ważnych sprawach w kraju, o sztuce itp.
2010-02-03T17:01:40+01:00
B)Dużą rolę odegrały w Polsce czasopisma wspierające nowe tendencje, m.in.: Monitor, Zabawy Przyjemne i Pożyteczne, Pamiętnik Polityczno-Historyczny, Magazyn Warszawski, Polak Patriota. W okresie wstępnym, za Augusta III, powstała w Warszawie publiczna Biblioteka Załuskich. S. Konarski zreformował i unowocześnił szkolnictwo pijarskie (Collegium Nobilium, otwarte 1740), rozwijał się ruch wydawniczy, opublikowano wiele dzieł naukowych. 1765 powstały Teatr Narodowy i Szkoła Rycerska - kuźnia kadr patriotycznej i dobrze wykształconej młodzieży, zasilającej armię i administrację.
a)Obiady czwartkowe były to obiady , które odbywały się w każdy czwartek .

Organizował je Stanisław August . Uczestniczyli w nich głównie ludzie pióra i artyści . Goście zasiadali przy skromnie ozdobionym stole . Rozmowy toczyły się na różne tematy międzyinymi o : komisji edukacyjnej , potrzebie reform , literaturze , sztuce i malarstwie , a również o historycznych wydarzeniach w Polsce . Niektórych gości prosił o wygłoszenie swych dzieł . Często czytał swe utwory Ignacy Krasicki (1735 - 1801) były to satyry i śmiesznostki ludzkie . Do gości zaliczali się również :

Adam Naruszkiewicz , Grzegorz Piramowicz , Franciszek Zabłocki , Stanisław Trembecki i wielu innych .