Odpowiedzi

2010-02-03T20:04:58+01:00
03.02.10 Кельце
Маршрут Ева!
Благодарим Вас за письмо. К сожалению, не так долго odpisywałam. Я обещаю это исправить.
Я хотел бы поделиться с вами мыслями на тему "Время бежит так быстро, ни минуты не повторится". Время идет быстро, у нас не хватает времени, чтобы наслаждаться вашим молодежи, życiem.Przecież Недавно мы были еще маленькими детьми. Альберт Эйнштейн отметил: "Есть тысячи способов, чтобы убить время, но никто не знает, как воскресить ее." Эти слова свидетельствуют об этом, как время быстро проходит. В каждый момент существует только одна, и никогда. Наши чувства и часто меняются.
Ответьте, пожалуйста, поскорее!


Сердечно приветствую Дороти

Kielce 03.02.10
Droga Ewo!
Bardzo dziękuję ci za twój ostatni list. Przepraszam, że długo nie odpisywałam. Obiecuję to naprawić.
Chciałabym podzielić się z tobą przemyśleniami na temat " Czas tak szybko płynie, żadna chwila się nie powtarza ". Czas szybko upływa, brakuje nam czasu, aby cieszyć się młodością, życiem.Przecież niedawno jeszcze byliśmy małymi dziećmi. Albert Einstein zauważył, że "Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić".Te słowa świadczą o tym jak czas szybko upływa. Każda chwila jest tylko jedna i nigdy się nie powtórzy. Nasze uczucia też często się zmieniają.
Proszę o szybką odpowiedź!


Serdecznie pozdrawiam Dorota