1.Ile to gramów:
a)0,5 mola CO
b)3 mole SO₃
c)1,5 mola H₂SO₄
d)0,01 mola KMnO₄
e)2 mole Al₂(SO₄)₃

2. Ile moli atomów tlenu znajduje się w :
a)½ mola H₂O
b)¼mola CO₂
c)15 g NO
d)¾ mola H₄SiO₄
e)17,8 g H₄P₃O₇

3.W jakiej liczbie moli podanych substancji znajduje się 0,5 g wodoru:
a)H₂O
b)Ca(OH)₂
c)NH₃
d)NaH
e)H₂SO₄
f)H₃PO₄
Proszę także o napisanie obliczeń :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-08T23:06:00+02:00
1.

W każdym z przykładów musimy obliczyć masę 1 mola substancji.

a) 0, 5 mola CO

Masa molowa CO= 12 g/mol + 16 g/mol= 28 g/mol

1 mol Co zawiera 28 g CO
0, 5 mola CO zawiera x g CO

x= 28 g * 0,5 mola/1 mol= 14 g

b) 3 mole SO3 (gdyby było SO2 to podobnie)

Masa molowa SO3= 32 g/mol + 16g/mol * 3 = 80 g/mol

1 mol SO3 zawiera 80 g SO3
3 mole SO3 zawierają x g SO3

x= 80g* 3 mole /1 mol= 240 g

c) 1, 5 mola H2SO4

Masa molowa H2SO4= 1 g/mol * 2 + 32 g/mol + 16 g/mol *4 = 98 g/mol

1 mol H2SO4 zawiera 98 g H2SO4
1, 5 mola H2SO4 zawiera x g H2SO4


x= 98g * 1, 5 mola /1 mol= 147 g


d) 0,01 mola KMnO4

Podobna proporcja

Masa molowa: 158 g/mol

x= 158 g/mol * 0,01 mola/ 1 mol= 1,58 g KMnO4

e) 2 mole Al2(SO4)3

Masa molowa: 342 g/mol

Podobna proporcja

x= 342 g/mol * 2 mole / 1 mol= 684 g Al2(SO4)3

2.

a) 1/2 mola H20

Ile moli atomów tlenu?

1 mol H20 składa się z 2 moli wodoru i z 1 mola atomów tlenu

czyli 1/2 mola H20 : 1/2 * 1 mol at. tlenu= 1/2 mola atomów tlenu

b) 1/4 mola CO2

1 mol CO2 to 1 mol atomów węgla i 2 mole atomów tlenu

czyli 1/4 mola CO2 : 1/4 * 2 mol at. tlenu= 1/2 mola atomów tlenu

c) 15 g NO

ile moli atomów tlenu

Masa molowa NO= 30 g/mol

w 30 g znajduje się 1 mol atomów tlenu
w 15 g znajduje się x moli atomów tlenu

wychodzi 0, 5 (1/2) mola atomów tlenu

d)3/4 mola H2SiO3

1 mol - 3 mole atomów tlenu
3/4 mola- x moli atomów tlenu

2, 25 mola atomów tlenu

e) 17, 8 g H3PO4

Masa molowa H3PO4= 98 g/mol

w 98 g 4 mole atomów tlenu
w 17,8 g x moli atomów tlenu ok. 0, 73 moli atomów tlenu

3.

a) H20

w 1 molu H20- 2 mole atomów wodoru i 1 mol atomów tlenu 2 g wodoru
w x molach H20- 2 mole atomów wodoru i 1 mol atomów tlenu 0,5 g wodoru

0, 25 molach wody

b) Ca(OH)2

w 1 molu Ca(OH)2 1 mol atomów wapnia 2 mole atomów wodoru 2 mole atomów tlenu 2 g wodoru
w x molach Ca(OH)2 1 mol atomów wapnia 2 mole atomów wodoru 2 mole atomów tlenu 0,5 g wodoru

0, 25 Ca(OH)2

c) NH3

w 1 molu NH3 1 mol atomów N 3 mole atomów wodoru 3 g wodoru
w x molach NH3 1 mol atomów N 3 mole atomów wodoru 0,5 g wodoru

ok. 0, 17 mola NH3 1/6 mola NH3

d) NaOH

w 1 molu NaOH 1 mol atomów Na 1 mol atomów O 1 mol atomów H 1 g wodoru
w x molach NaOH 1 mol atomów Na 1 mol atomów O 1 mol atomów H 0,5 g
wodoru

0,5 mola NaOH

e) H2SO4

w 1 molu H2SO4 2 mole atomów H 1 mol atomów S 4 mole atomów O 2 g wodoru
w x molach NaOH 2 mole atomów H 1 mol atomów S 4 mole atomów H 0,5 g
wodoru

0,25 mola H2SO4

f) H3PO4

w 1 molu H3PO4 3 mole atomów H 1 mol atomów P 4 mole atomów O 3 g wodoru
w x molach H3PO4 3 mole atomów H 1 mol atomów P 4 mole atomów O 0,5 g wodoru

1/6 mola H3PO4


Jeżeli przyjąłem złe wzory substancji to przepraszam, ale obliczenia są podobne. Jeżeli w czymś się pomyliłem prosze mnie skorygować.


3 4 3