7. Zadanie (0–2 pkt)
Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Ludność Europy stanowi 33% ludności świata. .......
b) Największe aglomeracje Europy to Paryż, Moskwa i Londyn. .......
c) Liczba ludności Polski wynosi 38,2 mln osób. .......
d) Około 1/5 ludności aktywnej zawodowo stanowią w Polsce bezrobotni. .......................................................................................................................................................................................
9. Zadanie (0–2 pkt)
W 2004 roku w mieście urodziło się 2470 osób, a zmarło 2185 osób.
W tym samym czasie przyjechało na stałe 316 osób, a wyjechało 676 osób.
Na podstawie powyższych informacji oblicz:

a) przyrost naturalny – ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

b) saldo migracji – .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T17:22:29+01:00
Pisałam dzisiaj ten sprawdzian;D
Zad 7
a-F
b-p
c-p
d-f

9
a) 2470 -2185=285
b) 316-676=-360