Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T17:10:43+01:00
RELIGII - każdy obywatel ma wolność wyboru przekonań religijnych i moralnych., może swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach i8 uroczystościach religijnych, może także nie wyznawać żadnej religii i nie uczestniczyć w praktykach religijnych; rodzice mają prawo wychowywać swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi.

WYBORCZE - obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat, mają prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i radnych.

HUMANITARNE – dotyczy sposobów prowadzenia konfliktów zbrojnych, ochrony ich ofiar oraz uczestników.

PRAWNA OCHRONA ŻYCIA - życie każdego człowieka jest chronione prawem.

PRYWATNOŚCI - jest to prawo do bycia i pozostawania w spokoju, decydowania o swoim życiu osobistym.
1 5 1
2010-02-03T17:10:50+01:00
prawo do życia- jest podstawowym i najważniejszym prawem dotyczącym człowieka. Nikt nie może go złamać, a za wykroczenie tego prawa obowiązuje najwyższa kara.
prawo do prywatności-jest to prawo jakie przysługuje dla każdego człowieka. Polega ono na tym,że nikt bez naszej zgody i naszego pozwolenia nie może dysponować np zdjeciami na których się znajdujemy, lub udostępnianiu filmu, w którym uczestniczymy.
prawo do religii-czyli tzw. wolność wyznania, to prawo polega na tym, ze mozemy wyznawać taka religie, w jaka wierzymy.
1 2 1