Odpowiedzi

2010-02-03T17:14:30+01:00
Jeśli cięciwy są prostopadłe,to ich końce wyznaczają końce średnicy okręgu.Cięciwe tworzą kąt wpisany =90 stopni,więc odpowiada mu kąt środkowy 2 razy większy równy 180 stopni.
Jest tu zatem trójkąt prostokątny i można zastosować twierdzenie
Pitagorasa:
(2*pierw.2)^2 + (2*pierw.3)^2 = c^2
8 + 12 = c^2
20 = c^2
c=pierw.20
c=2*pierw.5---------długość średnicy okręgu
r=0,5*c=pierw.5
Długość okręgu=2*pi*r =2*pi*pierw.5

^ to potęgowanie
* to mnożenie