Zad.1
Do 50g 4-procentowego roztworu kwasu siarkowodorowego wprowadzono 10g siarkowodoru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Zad.2
Zmieszano 120g 5-procentowego roztworu kwasu siarkowodorowego z 80 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Potrzebuje to na jutro.! Prosze o rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T17:33:57+01:00
ZAD.1

C%=ms/mr* 100%
ms=C%*mr/100%
ms=4%*50g/ 100%
ms=2g

2g+10g=12g
50g+10g=60g

c%=12g/60g * 100%
C%= 20%

ZAD.2
5%* 120g + 0* 80g = 200g * x%
600g= 200x
x=3%
Stężenie otrzymanego zozrworu wynosi 3%.