Odpowiedzi

2010-02-03T17:11:45+01:00
-Wolna elekcja-wybór monarchy przez ogół szlachty
-Przywileje szlacheckie-zrzeczenie się monarchy pewnych kompetencji na rzecz szlachty
-Liberum veto-nie pozwalam, zasada ustrojowa dająca prawo posłom biorącym udział w obradach Sejmu do ich zerwania.
-Oświecenie-umiejętność widzenia świata bez zniekształceń lub oświecenie-epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem.
9 3 9