Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T17:15:01+01:00
Pc - pole powierzchni całkowitej = 864 cm²
Pb - pole powierzchni bocznej = 4 razy a²
Pp - pole powierzchni podstaw = 2 razy a²
Pc = Pb + Pp = 6a²
a - długość krawędzi
6a² = 864
a² = 864/6 = 144
a = pierwiastek z 144 = 12 cm
sześcian ma 12 krawędzi czyli 12a = 12 razy 12 = 144 cm
V - objętość = Pph = Ppa = a razy a razy a = a³ = 12³ = 1728 cm³
h - wysokość sześcianu = a
odp
długość krawędzi = 144 cm
objętość = 1728 cm³
3 5 3
2010-02-03T17:16:24+01:00
864 : 6 = 144 ( podzieliłam na 6 ścian)

√144=12
długość boku 12cm

spr.
pc = 6*12²=6*144=864cm2

Objętość
V=12³
V=1728cm³
Odp. Objętość sześcianu wynosi 1728cm³
1 5 1