Proszę, to pilne... zupełnie nie rozumiem zadań z fizyki i proszę o pomoc!

Trzy oporniki o oporach
R1 = 3Ω
R2 = 4Ω
R3 = 5Ω
połączono je szeregowo i podłączono do źródła napięcia o wartości U = 18V. Ile będzie wynosić całkowity opór układu oporników i jaką moc będzie miał prąd w każdym z tych oporników?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T17:15:34+01:00
Opór zastępczy
Rz=R1+R2+R3=3Ω+4Ω+5Ω=12Ω
prąd płynący w obwodzie
I=U/R=18V/12Ω=1,5A
moce na każdym oporniku
P=U*I ale z prawa Ohma U=I*R stąd P=I²*R
P1=I²*R1=1,5²A*3Ω=6,75W
P2=I²*R2=1,5²*4=9W
P3=I²*R3=1,5²*5=11,25W
2010-02-03T17:16:35+01:00
Szeregowo czyli
R1+R2+R3= 12Ω

Prad dla rezystorów I=U/R I=18/12 = 1.5A


Moc dla każdego rezystora
P=I²×R
P1=1,5²A×3Ω=6,75W
P2=1,5²×4=9W
P3=1,5²×5=11,25W
2010-02-03T17:21:18+01:00
R1 = 3Ω
R2 = 4Ω
R3 = 5Ω
R=R1+R2+R3
R=3Ω+4Ω+5Ω=12Ω

R=U/I

I=U/R
I=18V/12Ω=1,5A

U1=R1*I
U1=3Ω*1,5A=4,5V
U2=4Ω*1,5A=6V
U3=5Ω*1,5A=7,5V

P1=U1*I
P1=4,5V*1,5A=13,5W
P2=6V*1,5A=9W
P3=7,5V*1,5A=22,5W