Napisz wypracowanie na jeden z tematów:
a)Jakie były przyczyny upadku Rzeczypospolitej
b)Które wydarzenia z historii panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego uznałbyś na osiągnięcia i dlaczego ?

Nauczycielka kazała z tych 2 podpunktów zrobić 1 wypracowanie ! Powtarzam 1 . Potrzebuje tego na dzisiaj do 18.30 góra 19 !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T17:13:57+01:00
Pierwszą przyczyną upadku była uległość króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec carycy Katarzyny II. Dzięki jej woli zasiadł on na tronie Polski. Gdy armia rosyjska przekroczyła granice Rzeczpospolitej, widać było, że ma nad wojskiem polskim dużą przewagę. Wtedy to Stanisław August Poniatowski przerwał walkę i przeszedł na stronę wrogów. Drugą przyczyną było zrywanie obrad za pomocą liberum veto. Pierwszy raz tego okrzyku użył Władysław Siciński w 1652 r. Szlachta wykorzystywała tę zasadę dla własnego interesu, a nie dla dobra kraju. Rosja, Prusy i Austria przekupywały posłów, by zrywali sejmy za pieniądze. Nie chcieli bowiem, by w Polsce zostały przeprowadzone reformy.
22 3 22