Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T17:11:38+01:00
Równowaga Biologiczna- stan ekosystemu, w którym zachodzą tylko niewielkie zmiany w składzie gatunkowym. Zjawisko to ma miejsce w ekosystemach bogatych gatunkowo, gdzie występuje samoregulacja. W biocenozach naturalnych poszczególne populacje tak oddziałują wzajemnie na siebie, aby liczebność żadnej z nich nie wzrosła nadmiernie, co wpływa na stałość ilościową i jakościową składu gatunkowego ekosystemu. Równowaga biologiczna najczęściej jest zachwiana przez nieprzemyślaną działalność człowieka, który doprowadza do zubożenia gatunkowego biocenoz. Do zachwiania mogą się także przyczyniać kataklizmy naturalne, np. pożary, wybuchy wulkanów.
14 3 14