A) Do 200g 20-procentowego roztworu wodorotlenku sodu dodano 50g wody i 20g stałego wodorotlenku sodu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
b) Zmieszano 30g 30-procentowego z 40g 20-procentowego roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

2

Odpowiedzi

2011-09-23T11:59:37+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Z def. stęż. procent.
20g NaOH ---- 100g roztworu
xg NaOH ------200g roztworu
x = 40g NaOH
Dodano 50g H2O i 20g NaOH, więc
60g NaOH ------ 270g roztworu
xg NaOH -------- 100g roztworu
x = 22,2g NaOH
x = 22,2%

b)
30g 30%..........................x - 20
.....................x%
40g 20%........................30 - x
30/40 = x-20/30-x
30(30-x) = 40(x-20)
900-30x = 40x - 800
70x = 1700
x = 24,28%

2011-09-23T12:47:29+02:00

Zadanie 1

 

Cp= \frac{m_{s}}{m_{r}}* 100\% \\ m_{s}= \frac{Cp*m_{r}}{100\%} \\ m_{s}= \frac{20\%*200g}{100\%} \\ m_{s}= 40g

 

Po dodaniu NaOH i wody

 

Cp= \frac{m_{s}}{m_{r}}*100\% \\ Cp= \frac{40g+20g}{200g+50g+20g}*100\% \\ Cp= \frac{60g}{270g}*100\% \\ Cp= 22,2\%

 

Zadanie 2

 

Cp= \frac{m_{s}}{m_{r}}* 100\% \\ m_{s}= \frac{Cp*m_{r}}{100\%} \\ m_{s_1}= \frac{30\%*30g}{100\%} \\ m_{s_1}= 9g

 

Cp= \frac{m_{s}}{m_{r}}* 100\% \\ m_{s}= \frac{Cp*m_{r}}{100\%} \\ m_{s}= \frac{20\%*40g} {100\%}\\ m_{s}= 8g

 

Po zmieszaniu

 

Cp= \frac{m_{s}}{m_{r}}*100\% \\ Cp= \frac{8g+9g}{30g+40g}*100\% \\ Cp= 24,3\%