Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T12:35:59+01:00
No dobra, rozwiązanie:
Każdy z chłopców wykonał pracę która równa jest różnicy energii potencjalnej tych chłopców.

Arek o masie 60kg pokonał różnicę wzniesień równą 60 m. Tak więc jego praca równa się zmianie energii potencjalnej:
wzór: Ep=mgh
Ep= 60kg* 9,81m/s²* 60m= 35316 J (albo 36000J dla g=10m/s²)

teraz praca Jerzego:
Ep=40kg*9,81m/s²* 120m= 47088J (albo 48000J dla g=10m/s²)

Wiemy że całą drogę pokonali w tym samym czasie. Wzór na moc: P=W:t

Sprawdźmy teraz ile razy większa była moc Jerzego od mocy Arka:
(47088J/t):(35316J/t)= 47088J/35316J= 1⅓.

Moc Jerzego jest o 1,(3) razy większa od mocy Arka. Dla innej wartości g, wynik pozostaje ten sam.