Odpowiedzi

2010-02-03T17:18:53+01:00
Rzymianie byli zafascynowani kulturą grecką. Podróżowali do Grecji, nie tylko w celach turystycznych, ale by podziwiać: architekturę, sztukę, by poznać język, a przede wszystkim filozofię. Rzymianie podziwiali filozofię Platona i Epikura, który nauczał, by nie bać się śmierci. Kiedy człowiek żyje nie ma śmierci, a kiedy umiera nie ma już człowieka. Jeżeli chodzi o literaturę to pierwsze dzieła rzymskie były tłumaczeniami dzieł greckich. Najwybitniejsi poeci rzymscy: Wergiliusz, Horacy i Owidiusz także czerpali z wzorców greckich. Są jednak dziedziny, w których to Rzymianie wytyczyli szlaki - to prawo. Pierwszym zbiorem praw rzymskich był zbiór z V w. p.n.e. zwany Prawem XII Tablic. Tablice wystawione były na widok publiczny tak, aby każdy mógł poznać obowiązujące zasady. Prawo działało tylko wtedy, gdy było znane. Z biegiem czasu spisane zasady rozszerzono, a w czasach republiki nastąpił przełom w kodyfikacji prawa. Na początku VI w. p.n.e. cesarz Justynian nakazał stworzyć zbiór praw, przepisów i komentarzy. Tak powstał zbiór praw, zwany Kodeksem Justyniana. Wiele ze prawnych sformułowań z kodeksu Justyniana jest do dziś stosowanych w prawie. Rzymianie byli wspaniałymi budowniczymi. Zbudowali sieć dróg, do dziś funkcjonuje powiedzenie: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Rzymianie wznosili też wspaniałe mosty, a żołnierze budowali mosty z drewna, które przenosili i demontowali w razie potrzeby. Rzymianie potrafili doprowadzać wodę do miast, za pomocą akweduktów czyli wodociągów. Znali mechanizm dostarczania ciepłego powietrza do pomieszczeń. Rzymscy budowniczowie potrafili wznosić kopuły z kamienia.
1 3 1
2010-02-03T17:43:58+01:00
Osiągnięcia rzymian.

Budowle z marmuru:
Rzymianie mogli zatem wznosić ogromnie budowle z łatwo dostępnego kamienia.Najpiękniejsze odmiany białego marmuruwydobywano w kamieniołomach w północno-zachodniej części Itali.Różnokolorowe bloki tego cennego materiału budowlanego sprowadzano równiez do Aryki, Azji i wysp greckich.

Koloseum
Za przykładem Greków , Rzymianie polubili przedcstawienia teatralne. We wszystkich miastach imperium wznoszono więc teatry , wzorowane na greckich.
Oprócz nich powstawały amfiteatry.
Największy amfiteatr w cesarstwie było Koloseum.Na jego widowni znajdowało sie 50 tysięcy osób- tyle , co obecnie na trybunie dużego stadionu pułkarskiego.Do dziś przetrwały ruiny Koloseum

Pantenon

Innym rozwiązaniem budowlanym , była kopuła , czyli półokrągły dach.Najwspanialsza z nich przykrywała Pantenon, czyli świątynie wszystkich bogów w RzymieBudowla ta powstała za czasów cesarza Audusta.Kiedy Zawaliła się po pożarze , cesarz Hadrian kazał ją odbudować .

Akweduty.
Każde wielkie mperium musiało być zaopatrywane w ogromna ilość wody.Aby dostarczyć ją z odległych żródeł , rzek lub jezior , budowano wodociągi.Miały one kształ ogromnych , wielopiętrowych mostów zwane akwedukami.

Kalendarz Juliański.

Rzymianom również zawdzięczamykalendarz.Został wprowadzony w 45 roku p.n.e na rozkaz Juliusza Cezara.Rok w tym systemie liczyl 365 dni, podzielony na 12 miesiecy.Kalendarz ten został nazwany na cześć Cezara juliańskim


2 5 2