Odpowiedzi

2010-02-03T18:03:02+01:00
0,25 mola ma znajdować się w 1 dm3 roztworu, czyli w 1000 cm3. To w 400 cm3 roztworu ma sie znajdować x = 0,1mola kwasu. Musimy znaleźć taką objetość 96-cio procentowago kwasu, jaka zawiera własnie to 0,1 mola.
Zatem:
Masa molowa kwasu to 98g/mol
100g roztworu zawiera 96g kwasu, a 96g H2SO4 to 96gprzez98g/mol = 0,979 mola.
100g kwasu o gęstości 1,84g/cm3 ma objętość:100gprzez 1,84g/cm3 = 54,348cm3. Skoro 54,348cm3 zawiera 0,979 mola to 0,1 mola zawierac będzie xcm3 Po obliczeniu : 0,1mola x 54,348cm3 dzielone przez 0,979mola = 5,55cm3