Odpowiedzi

2009-10-07T15:22:05+02:00
Pol - ukr. _
w 1944 roku doszło do dramatycznych wydarzeń na lewym brzegu Bugu, w powiatach hrubieszowskim, tomaszowskim i lubaczowskim. Od stycznia tego roku do końca okupacji niemieckiej trwały tutaj natężone walki toczone przez oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii.Zdarzało się, że polska partyzantka atakowała takie wsie ukraińskie, paląc i zabijając ich mieszkańców. Ponadto polski ruch oporu wykonywał wyroki śmierci na Ukraińcach uznanych za winnych współpracy z Niemcami. Atakowano również wsie uznane za bazy partyzantki ukraińskiej.Utworzona w 1942 roku Ukraińska Powstańcza Armia walcząc z polską i radziecką partyzantką, terrorem zmuszała Polaków do opuszczenia spornych ziem.


pol.-litewski
- zajęcie przez Polaków Wilna ( 13. 08. 1920 ) i utworzenie z Wileńszczyzny autonomicznej Litwy Środkowej pod polską opiekę wojskową i polskim prawem
- postanowienia Litwy Środkowej o włączeniu Wileńszczyzny i Wilna do Polski - czego Litwa nie zaakceptowała ( konflikt trwał przez cały okres międzywojenny )
7 3 7