Zad.1
a) kuchenka mikrofalowa kosztowała początkowo 1420 zł. Najpierw jej cenę podniesiono o 5%, a następnie obniżono o 30%. Ile kosztuje kuchenka obecnie?
b) na wycieczkę szkolną pojechało 24 osoby, co stanowi 80%liczby uczniów pewnej klasy. Ile uczniów liczy ta klasa?
zad.2
gdy do zbiorów liczb rzeczywistych odejmiemy przedział (2;+∞), to otrzymamy zbiór A. Zbiór B otrzymamy, gdy od zbioru liczb rzeczywistych odejmiemy przedział
(-∞;-1)U(5;+∞)
a) Zapisz w postaci przedziału zbiór A i zbiór B. Zaznacz na osi liczbowej zbiór A i zbiór B (każdy przedział na osobnej osi)
b) zapisz w postaci przedziałów zbiory AnB,AuB,A\B,B\A i zaznacz na osi liczbowej te zbiory (każdy zbiór na osobnej osi)

2

Odpowiedzi

2009-10-07T12:01:34+02:00
1. a)
(1420+5%*1420)*0,7=1420+71=1491*0,7=1043,7zł

b) na wycieczkę szkolną pojechało 24 osoby, co stanowi 80%liczby uczniów pewnej klasy. Ile uczniów liczy ta klasa?
0,8x=24 | :0,8
x=30
Ta klasa liczy 30 osób.

zad.2
gdy do zbiorów liczb rzeczywistych odejmiemy przedział (2;+∞), to otrzymamy zbiór A. Zbiór B otrzymamy, gdy od zbioru liczb rzeczywistych odejmiemy przedział
(-∞;-1)U(5;+∞)

a) Zapisz w postaci przedziału zbiór A i zbiór B. Zaznacz na osi liczbowej zbiór A i zbiór B (każdy przedział na osobnej osi)
A=R\(2,+∞)
B=R\(-∞;-1)U(5;+∞)

b) zapisz w postaci przedziałów zbiory AnB,AuB,A\B,B\A i zaznacz na osi liczbowej te zbiory (każdy zbiór na osobnej osi)
2009-10-07T14:42:43+02:00
1. a)
(1420+5%*1420)*0,7=1420+71=1491*0,7=1043,7zł
b)24osoby=80% czyli że odjęto 20% tej liczby 80:20=4,24osoby :4 =6,6 = 20% 24+6 = 30, 30:10=3 3 x 2=6 6 = 20%
Zad 2 nie mam pomysłu :)