Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T17:42:30+01:00
Dane:
a=ramiona/krótsza podstawa
b=dłuższa postawa

Stosunek tych podstaw:
b← 3:2→ a
Obliczenia:
3a + b = 27
b/a = 3/2
3a + b = 27
2b = 3a
2b + b = 27
3b = 27 /:3
b= 9
3a + 9 = 27
3a = 18 / :3
a = 6

Długość ramienia jest równa 6cm.
2010-02-03T17:45:02+01:00
A- dłuższa podstawa
b- krótsza podstawa i ramiona (ponieważ mają te samą długość)
Należy rozwiązać układ dwóch równań:
a + 3 b = 27
a/b= 3/2

a= 27-3b
2a = 3b

a=27-3b
2 x (27-3b)= 3b

a=27-3b
54-6b = 3b

a= 27-3b
9b= 54/9

b=6
a=9

Ramiona mają długość 6 cm.
2010-02-03T17:58:41+01:00
3x+y=27
y/x=3/2

2y=3x
y=3x/2
3x+3x/2=27 *2
6x+3x=54
9x=54
x=6
y=3*6/2=9

x=6 -długość ramion i krótszej podstawy
y=9 dłuższa podstawa
*-zn. mnożenie a/ kreskę ułamkową