Odpowiedzi

2010-02-03T17:35:50+01:00
Najkrócej: rabacja była ruchem KONTRREWOLUCYJNYM, wznieconym przez władze austriackie (starosta tarnowski Breinl płacił chłopom za ujętych powstańców, jego urzędnicy judzili przeciw powstańcom) - skierowanym PRZECIW rewolucji
krakowskiej, wznieconej przez działaczy demokratycznych (Dembowski), zresztą planowanej jako część powstania ogólnonarodowego (m.in. w porozumieniu z działaczami z Poznańskiego). Knowania austriackie trafiły na podatny grunt nieufn ości chłopskiej do obietnic "panów" demokratów, którzy nie zadbali wcześniej o wciągnięcie ludu do działalności niepodległościowej. Rabacja była z początku ruchem niekontrolowanym, dopiero wybicie się Szeli na przywódcę nadało jej pewne formy organizacyjne (sterowane przez Austrię, oczywiście).