Odpowiedzi

2009-10-07T14:09:08+02:00
Zasada zachowania pędu
m₂v₀=(m₁+m₂)v
v=m₂v₀/m₁+m₂
v=0,01×500/10,01
v≈0,45m/s
1 4 1