Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T17:45:41+01:00
wiarygodność, prawdziwość
- obiektywizm
- dokumentaryzm, fakty z autopsji, z relacji uczestników, naocznych świadków, ekspertów, z dokumentów
- autentyzm (prawdziwość) - nasycanie tekstu datami, liczbami precyzyjnie pokazującymi kolejność, wielkość, skalę opisywanych faktów
- obrazowość
- emocjonalność – coraz większa rola
- wielostylowość (styl potoczny u narratora zmniejsza dystans, łagodzi f. perswazyjną, stylizacja fragmentów reportażu zastępuje cytaty)
- czasem dopuszczalna fikcja, jeśli pozwala zobrazować problem, zjednać odbiorców z bohaterami reportażu
- aktualność, ale możliwe odwołania do historii- dostosowanie formy do tematu (zasada relewancji)
- brak komentarza (prawo do niego ma czytelnik), ewentualny komentarz wyraźnie oddzielony od części referującej
- ascetyzm artystyczny
- dwupłaszczyznowość - pierwszą płaszczyznę stanowi czas i przestrzeń przedstawianego zdarzenia, druga płaszczyzna to czas i przestrzeń reportażu
- achronologiczność (fakultatywna cecha)


53 4 53
2010-02-03T17:46:04+01:00
Gatunek publicystyczno-literacki, przedstawia rzeczywiste zdarzenie i towarzyszące mu okoliczności, autor reportażu opowiada o zdarzeniach, których był świadkiem lub których przebieg zna z relacji świadków, dokumentów lub innych źródeł. Ze względu na tematykę wyróżniamy reportaże: społeczno-obyczajowe, podróżnicze, wojenne, sądowe, polityczne, popularnonaukowe. Ze względu na formę publikacji i związane z nią środki ekspresji mówi się o reportażu literackim, radiowym, telewizyjnym, filmowym i fotoreportażu.

20 3 20