Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:45:54+01:00
Zad 1
skoro pudełko ma 216cm² powierzchni to oznacza że jedna ściana ma 216:6 =36cm² zatem krawędź sześciennego pudełka to 6 cm

zatem objętość pudełka to 6³=216cm³

bomka czyli kula przylega to każdej ściany pudełka co oznacza że jej średnica to 6 cm, czyli promień to 3 cm
objętość kuli to4/3π R³
skoro π=3 to objętość naszej bomki to będzie 4*3³=4*27=108cm³
aby porównać objętość dzielimy i mamy 216/108=2
zatem objętość pudełka jest dwa razy większa od objętości kuli/bombki

zad2
x- kasa Wojtka
y-kasa Asi
(x+15)=1,5 y
(y-15)+x=120
rozwiązujemy ten układ równań
x+15=3/2 *y
x=135-y

135-y+15=3/2* y
150=5/2 *y
y=60
x=135-60=75

zad3
C₁₇H₃₆ + 26 O₂-->17 CO₂ +18 H₂O
najpierw uzgadniamy węgle, następnie wodory, a potem liczymy tleny po lewej stronie i uzgadniamy je po prawej
spalanie niecałkowite:
C₁₇H₃₆ + 6 O₂-->17 C +18 H₂O

zad 4
najpierw liczymy procent digramu zajęty przez "w domu"
będzie to stopni 360-(90+15+30)=360-135=225
225/360=62,5%
62,5% * 72=45
45 osób było w domu w sylwestra

zad5


V₁ = 1 m/s (prędkość Asi)
V₂ = 2 m/s (prędkość Wojtka)
m₁ = 40 kg ( masa Asi)
m₂ = 60 kg(masa Wojtka)
Szukane: V₃ = ? (wspólna prędkość)
stosujemy zasadę zachowania pędu
p₁ + p₂ = p₃(pęd p=m*V)
m₁ * V₁ + m₂ * V₂ = (m₁ + m₂ ) * V₃
obliczamy V₃
V₃ = m₁*V₁ + m₂ *V₂ / (m₁ + m₂)
V₃ = 40 kg*1 m/s * 60 kg * 2 m/s / 100 kg
V₃ = 160 kg*m/s/ 100 kg
V₃= 1,6 m/s
odp: Wspólnie będą jechali 1,6 m/s