Które z tych podanych informacji opisuje rolę mchów w przyrodzie.

1. Wpływają na klimat
2. Są roślinami pionierskimi
3. Zatrzymują wodę
4. Służą do wyrobu smoły
5. Chronią glebę przed wyschnięciem
6. Tworzą pokłady torfu
7. Są używane do wyrobu lekarstw

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T17:51:44+01:00
2010-02-03T18:25:13+01:00
1.Na klimat wpływa:
a)szerokość geograficzna
b)uksztłtowanie powierzchni
c)wysokość nad poziom morza
d)działalność człowieka
e)rozkład lądów i mórz
f)prądy atmosferyczne
2.Organizmy pionierskie to np. maszaki i porosty
3. Wodę zatrzymują w sobie maszaki
4.
5.
6.Torf to obumarłe maszaki i inne rośliny bagienne
7. Do wyrobu lekarstw, kosmetyków i kąpieli leczniczych urzywany jest torf