1. wykonaj mnozenie i zredukuj wyrazy podobne
a)(0,3x-1,1)(0,2x-0,6)
b)(1,3x+0,8)(0,4x-0,7)
c)(2,1x²-0,7x-0,1)(0,2x-0,3)
d)(3,2x²+0,3x-0,4)(0,6x+0,4)

2. prostokat ma dlugosc a metrow i szerokosc b metrow. o ile zmniejszy sie pole tego prostokata jezeli dlugosc zmniejszymy o 4 cm i szerokosczmniejszymy o 3cm

3. o ile zwiekszy sie pole prostokata o bokach a i b jesli kazdy jego bok zwiekszymy o c ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:34:10+01:00
1
a)(0,3x-1,1)(0,2x-0,6)=
=0,06x²-0,18x-0,22x+0,66=
=0,06x²-0,4x+0,66
b)(1,3x+0,8)(0,4x-0,7)=
=0,52x²-0,91x+0,32x-0,42=
=0,52x²-0,59x-0,42
c)(2,1x²-0,7x-0,1)(0,2x-0,3)=
=0,42x³-0,14x²-0,02x-0,63x²+0,21x+0,03=
=0,42x³-0,77x²+0,19x+0,03
d)(3,2x²+0,3x-0,4)(0,6x+0,4)=
=1,92x³+0,18x²-0,24x+1,28x²+0,12x-0,16=
=1,92x³+1,46x²-0,12x-0,16
2 3 2