Odpowiedzi

2010-02-03T18:02:35+01:00
- kryzys państwa rosyjskiego
- wejście na tron cara Aleksandra II
- Uzyskiwanie niepodległości przez inne państwa
- Ostrzeliwanie manifestacji i demonstracji Polaków
- Ucisk społeczeństwa
- Dążenia niepodległościowe
- Powierzenie przeprowadzenia reform A. Wielkopolskiemu: ( -Otwarcie Szkoły Głównej w Warszawie z językiem polskim, -Równouprawnienie Żydom, -Zniesienie pańszczyzny i oczynszowanie chłopów).
- Branka (jest to przymusowe wzięcie mężczyzn do armii rosyjskiej)
2010-02-03T18:05:31+01:00
1.Klęska Rosji w wojnie krymskiej.
2.Osłabienie wewnętrzne Rosji,niezadowolenie społeczeństwa(tajne związki).
3.Ruchy narodowo wyzwoleńcze w Europie(Włochy,Francja ,Napoleon III).
4.Aktywizacja ruchów narodowo wyzwoleńczych - powstanie związków politycznych.
5.Manifestacje patriotyczne,wielkie umiłowanie wolności.