Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:03:31+01:00
Ze wzoru
d=|A*xp+B*yp+C|/√(A²+B²)
d- odległość
A,B,C współczynniki prostej zapisanej jako Ax+By+C=0
xp,yp - współrzędne punktu P
||- wartość bezwzględna


c) 2√2
6 4 6