1.Czym rózni się wyraz podstawowy od pochodnego?
2.Z czego składają się wyrazy pochodne?
3.Jaka jest róznica między tematem słowotwórczym a formantem?
4.Co to jest oboczność?
5.Jakie wyróżniamy rodzaje formantów?
6.Jakie części mowy tworzymy za pomocą przyrostków -stwo,-wstwo a jakie za pomocą przyrostka -ski?
7.Jaką litereę-odpowiadającą głosce dźwięcznej czy bezdźwięcznej zapisujemy na końcu przedrostków -bez,-nad,-ob,-przed,-roz,-pod?
8.Od czego zależy pisownia przedrostków z-,ś-,wz-,wez-,wes na początku wyrazu?


dzięki ; )


2

Odpowiedzi

2010-02-05T13:33:24+01:00
Http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/j%C4%99zyk_polski/gramatyka/20346-wyrazy_podzia%C5%82_s%C5%82owotw%C3%B3rczy.html możę tu coś znajdziesz :)
5 1 5
2010-02-05T17:44:28+01:00
1. Wyraz pochodny jest utworzony od wyrazu podstawowego.
2. Wyraz pochodny składa się z podstawy słowotwórczej i formantu.
3. Temat słowotwórczy to to samo co podstawa słowotwórcza, czyli część wspólna wyrazu podstawowego i pochodnego. Formant to cząstka za pomocą, której tworzy się nowy wyraz. Różni się to tym, że temat słowotwórczy wyraz podstawowy, a formant jest inny.
4. Oboczność jest to wymiana samogłosek lub spółgłosek
5. przedrostek, przyrostek, wrostek, formant zerowy
6. -ski = przymiotniki
-stwo = rzeczowniki
-wstwo = rzeczowniki
7. o, a ,j
8. Zależy od liczby mnogiej
4 5 4