Dużo tego więc dałem max. ilość pkt..
Mam nadzieję że pomożecie!
Z góry THX;]
1.Wytłumacz, jak doszło do utworzenia Legionów Polskich.
2.Wyjaśnij, jak powstało Księstwo Warszawskie.
3.Jakie zmiany w systemie prawnym wprowadzała konstytucja nadana Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona?
4.Przedstaw Przebieg Wojny polsko-austriackiej.
5.Jaką politykę prowadził Napoleon w stosunku do Księstwa Warszawskiego?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T18:13:25+01:00
1 . Uchodźcy z Polski ( emigranci ) zaproponowali rządowi francuskiemu powołanie oddziałów polskich . Zostały one utworzone w 1797 r . jako Legiony Polskie we Włoszech .
2 . Naploeon podpisał z Rosją pokój w Tylży na mocy którego miało powstać Ks. Warszawskie z ziem II i III zaboru pruskiego.
3 . Napoleon podniósł klęskę w czasie wyprawy na Rosję , został pozbawiony włądzy i usunięty z Francji .
4 . 1. Wojna 1809 r.
- Austria wypowiedziała wojnę Francji, a jej wojska wkraczają w granice Księstwa Warszawskiego.
- 19 IV 1809 r. bitwa pod Raszynem - mimo przewagi austriackiej młoda armia polska wyszła z tej pierwszej bitwy niepokonana, jednak Poniatowski zrezygnował z obrony stolicy wycofując wojska za Wisłę i tym samym oddał Warszawę w Austriakom
- V 1809 r. - ofensywa wojsk Księstwa na prawym brzegu Wisły oraz w Galicji - zdobycie Sandomierza, Zamościa i Lwowa
- VII 1809 r. - bitwa pod Wagram - rozstrzygnięcie wojny na korzyść Francji
Księstwo Warszawskie własnymi siłami odparło nieprzyjaciela, po traktacie pokojowym w Schonbrunn, do Księstwa Warszawskiegi włączono ziemie III zaboru austriackiego.
5 . Poparcie dla Napoleona wydawało się Polakom jedyną szansą na odrodzenie, jednak Napoleon traktował ziemie polskie jako rynek zbytu, pobór rekruta oraz dostarczanie finansów dla Francji. Polityka zagraniczna Księstwa całkowicie poddana była woli i decyzjom Napoleona. Epoka napoleońska była trudnym okresem w dziejach narodu polskiego. Udział wojsk Księstwa w wojnach napoleońskich i wiążąca się z tym konieczność przygotowania zaplecza dla armii i poboru rekruta prowadziły do eksploatacji ekonomicznej zniszczonego kraju. Na sytuację gospodarczą Księstwa wpływała też blokada kontynentalna, oznaczająca przerwanie eksportu polskiego zboża do Anglii. Jednak fakt istnienia państwa, powszechnie uznawanego za własne, w dużym stopniu przyczynił się do zniwelowania szoku rozbiorów, doprowadził do aktywizacji społeczeńśtwa polskiego i wzrostu świadomości narodowej we wszystkich grupach społecznych.

2 4 2