Mam dzisiaj dużo zadane, więc pomóżcie mi w matematyce, a oto zadania i te zadania dotyczą wyrażeń algebraicznych, poziom zadania 6 klasa sp
1. Zapisz jak najkrócej. ( kropki to miejsce do wpisania)
a) 10a + 5a = .......a
b) 8k - 5k = .........k
c) 8x + 17x = .........x
d) 12m - m = 11 .............
e) 7z + z = ................z
f) 14n - n = ............n
g) 3x + 2x + 7 = ..........x + 7
h) 6x - 5x = .........x
i) 5u + 3u + 1 = .........u+ .............
j) 4a - a - 1 = ............a - ................
2. Oblicz wartości wyrażeń. ( w zadaniu 1 x to litera, a w zadaniu 2 czyli tym to razy czyli znak)
a) 3a + 5, gdy a = 2
3 x 2 + 5 = .............
b) 2m + 7 + 4n, gdy m = 4, n = 3
2 x ....... + 7 + 4 x ....... = ..............
c) 6k - 3, gdy k = 5
6 x .......... - 3 = ............
d) 5c - 2d + 4, gdy c = 2, d = 3
5 x ........ - 2 x ......... + 4 =.............
e) 3p - 5 + 4p, gdy p = 4
f) 3x + 5 + 4x, gdy x = 2
3. Zapisz jak najkrócej.
a) 3x + 7 + 5x - 1 = ..........
b) 2x + 3y + 2 + 4x = ..............
c) 3a + b + 5a + 2b = ................
d) 4z + 2c - z - c = .........
e) 9z + 2c - z + 3c = ............
f) 6x + 5y - 5x - 4y = ..............
g) 8m + 4n + m - n = .........
h) s+ 2t - s - t =...............
po godzinie 20:30 tego zadania nie rozwiązujcie. i wszystko musi być dobrze zrobione i dobrze zrobione, bo inaczej uznam za odp błędną!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:08:10+01:00
1
a)15a
b)3k
c)25k
d)11m
e)8z
f)13n
g)5x+7
h)1x
i)8u+1
j)3a-1
2
a) 3*2+5=11
b)2*4+7+4*3=27
c)6*5-3=27
d)5*2-2*3+4=8
e)4-5=-1
f)7*2+5=19
3
a)8x+6
b)6x+3y+2
c)8a+3b
d)3z+c
e)8z+5c
f) x+y
g) 9m+3n
h)t
7 4 7
  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T19:41:07+01:00
A) 10a + 5a = 15a
b) 8k - 5k = 3k
c) 8x + 17x =25x
d) 12m - m = 11 m
e) 7z + z = .8z
f) 14n - n = 13n
g) 3x + 2x + 7 = 5x + 7
h) 6x - 5x = x
i) 5u + 3u + 1 = 8u+ 1
j) 4a - a - 1 = 3a - 1

a) 3a + 5, gdy a = 2
3 x 2 + 5 = 6+5=11
b) 2m + 7 + 4n, gdy m = 4, n = 3
2 x 4+ 7 + 4 x 3 = 8+7+12=27
c) 6k - 3, gdy k = 5
6 x 5- 3 = 30-3=27
d) 5c - 2d + 4, gdy c = 2, d = 3
5 x2 - 2 x3 + 4 =10-6+4=8
e) 3p - 5 + 4p, gdy p = 4
3x4-5+4x4=12-5+16=23
f) 3x + 5 + 4x, gdy x = 2
7x+5=7*2+5=14+5=29

a) 3x + 7 + 5x - 1 = 8x+6
b) 2x + 3y + 2 + 4x = 6x+3y+2
c) 3a + b + 5a + 2b = 8a+3b
d) 4z + 2c - z - c = 3z+c
e) 9z + 2c - z + 3c = 8z+5c
f) 6x + 5y - 5x - 4y = x+y
g) 8m + 4n + m - n = .9m+3n
h) s+ 2t - s - t =t
6 5 6