1.Ile wynosi cieplny przeplyw energii przy ogrzaniu masy 1g wody 20 stopni C do 30 stopni C
2.W mechanicznej kuźni stalowy młot o masie 300kg spada z wysokości 2m na żelazną podkówkę o masie 20kg o ile wzrośnie przy uderzeniu temperatura młota i podkówki
3.Jaką w przybliżeniu wysokość ma wodospad jeżeli różnica temperatur wody na górze i dole wynosi jedną dziesiątą stopnia celcjusza przyjmujemy ,że całkowita energia potencjalna zamienia się na energię wewnętrzną wody

1

Odpowiedzi

2009-10-08T21:23:17+02:00
We wszystkich zadaniach jest potrzebny wzor na ilosc ciepla /energi/
przy ogrzniu masy m o przyrost temperatury Δt
Q=CmΔt
gdzie C - to ciplo własciwe J/(kg K)
K - Kelvin [stopien Kelwina = stopien Celzjusza ]
podawane jest w tablicach - sprawdz w twoich

dla wody wynosi 4189[J/(kg K)]
dla zelaza wynosi 452[J/(kg K)]

Tyle wstepu
1.Ile wynosi cieplny przeplyw energii przy ogrzaniu masy 1g wody 20 stopni C do 30 stopni C
Dane
m=1g=0,001kg
Δt=10K /pamietaj K=°C skala ma tylko rozny pocztek 0K=-273°C/
C=4189[J/(kg K)]
Q=CmΔt=4189*0,001*10=41,89[J]
J - jednostka energi /ciepla / wukl SI
================================================================
2.W mechanicznej kuźni stalowy młot o masie 300kg spada z wysokości 2m na żelazną podkówkę o masie 20kg o ile wzrośnie przy uderzeniu temperatura młota i podkówki
DANE
m1=300kg
m2=20kg
h=2m
g=9,81m/s²
C=452[J/(kg K)]
Δt=?

Wzor na energie potencjalna
Ep=m1gh
Ep=Q
m1gh=C(m1+m2)Δt
Δt=m1gh/[C(m1+m2)]=300*9,81*2/[452*320]=0,04K=0,04°C
ODP Δt=0,04K=0,04°C
===========================================================
3.Jaką w przybliżeniu wysokość ma wodospad jeżeli różnica temperatur wody na górze i dole wynosi jedną dziesiątą stopnia celcjusza przyjmujemy ,że całkowita energia potencjalna zamienia się na energię wewnętrzną wody
UWAGA zadanie analogiczne do w/w
tylko masa sie uprosci
DANE
m
4189[J/(kg K)]
Δt=0,1K
OBL h

mgh=CmΔt
h=CΔt/g=4189*0,1/9,81=42,7m

ODP Wysokosc wodospadu wynosi 42,7 m

PS.

List przeczytalem

pozdrawiam

Hans


4 5 4