Przykłady Do Zadania 1:

a) x² = 49
x = -7 lub x = 7

b) x² = 121
x = -11 lub x = 11

To Były Przykłady Teraz Zadania Do Rozwiązania :

a) x³ = 49
x³ = ... lub x = ...

b) x³ = 125
x³ = ... lub x = ...

c) x³ = 512
x³ = ... lub x = ...

d) x³ = 729
x³ = ... lub x = ...

e) x³ = 1 000
x³ = ... lub x = ...

f) x³ = 8 000
x³ = ... lub x = ...

Zad. 2 Zapisz Liczby

Przykłady:
6, 216 w postaci potęgi o podstawie 6.

6 = 6¹

216 = 6⁵

Zadania :

9, -27, 81, -243, 1 w postaci potęgi o podstawie -3.

9 =
-27 =
81 =
-243 =
1 =

Zad. 3

A) 4 * ( -0,5)² + 6 * ( - ⅔ )² =

B) ( ½)² + ( - 0,8 ) : ( -⁴/₅ ) =

C) ( 4 * ³/₂² - ²/₅² ) : 2,2 =

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:37:41+01:00
A) x³ = 49
x³ = ... lub x = ...
b) x³ = 125
x³ =5 lub x =-5
c) x³ = 512
x³ = 8 lub x =-8
d) x³ = 729
x³ = 9lub x = -9
e) x³ = 1 000
x³ =10lub x =-10
f) x³ = 8 000
x³ =20 lub x =-20
9, -27, 81, -243, 1 w postaci potęgi o podstawie -3.
9 =-(3)²
-27 =(-3)³
81 =(-3)⁴
-243 =(-3)⁵
1 =(-3)⁰
Zad. 3
A) 4 * ( -0,5)² + 6 * ( - ⅔ )² =4*0,25+6*⁴/₉=1+⁸/₃=1+2 ²/₃=3 ²/₃

B)( ½)² + (- 0,8 ) : (-⁴/₅ ) =¹/₄-⁸/₁₀ *(-⁵/₄)=¹/₄ +²/₂=¹/₄+1=1 ¹/₄

C) ( 4 * ³/₂² - ²/₅² ) : 2,2 =(4*⁶/₄-⁴/₂₅ ):²²/₁₀ =
=(6-⁴/₂₅)*¹⁰/₂₂=⁶⁰/₂₂-⁴⁰/₅₅₀ =²⁴⁰⁰/₅₅₀-⁴⁰/₅₅₀=²³⁶⁰/₅₅₀=2 ³⁶/₅₅
2010-02-03T18:42:54+01:00
B) x³ = 125
x³ = -5 lub x = 5

c) x³ = 512
x³ = -8 lub x = 8

d) x³ = 729
x³ = -9 lub x = 9

e) x³ = 1 000
x³ = -10 lub x = 10

f) x³ = 8 000
x³ = -20 lub x = 20

Zad. 2

9 = -3²
-27 = -3³
81 = -3 do potęgi 4
-243 = -3 do potęgi 5
1 = -3 do potęgi 0

Zad. 3

A) 4 * ( -0,5)² + 6 * ( - ⅔ )² = 1 cała i 24/25

B) ( ½)² + ( - 0,8 ) : ( -⁴/₅ ) = 1 cała i 1/4

C) ( 4 * ³/₂² - ²/₅² ) : 2,2 = 43