Wypisz po każdym opisem odpowiednie pojęcie
A) linia na mapie łącząca punkty o tej samej wartości ciśnienia atmosferycznego
.............................................................................
B) Nacisk który wywiera słup powietrza na powierzchnię Ziemi
.................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-02-03T18:11:27+01:00
A) izobary
b) ciśnienie atmosferyczne
17 4 17