Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:13:36+01:00
Zagrożenia:
-Skupienie mocy podejmowania decyzji charakterystyczne dla reżimów -niedemokratycznych;
-Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez rząd;
-Zaangażowanie dużej ilości funduszy publicznych w jakiś projekt;
-Zamknięte kliki dbające o własne interesy,

Szanse demokracji:
- obywatele biorą udział w wyborach, referendach itp.
- czują się odpowiedzialni za wspólne dobro
- uczestniczą w życiu publicznym, a szczególnie udzielają się w środowisku lokalnym
- działają zrzeszenia obywateli - stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe
- niezależnie media informują o korupcji i kontrolują władzę
- opinia publiczna wywiera wpływ na decyzje rządzących
- siły polityczne nie podważają zastanego ładu
- istnieje pluralizm polityczny
- istnieją procedury pokojowego rozwiązywania konfliktów
--prawo jest jasne i przejrzyste
- przestrzegane są prawa i wolności
9 3 9